فراخوان، مناقصات و مزایدات

آگهی مناقصـه عمومی دو مرحله ای احداث سازه SBR مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شمال جزیره زیبای کیش

آگهی مناقصـه عمومی

“آگهی مناقصـه عمومی دو مرحله ای احداث سازه SBR مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شمال جزیره زیبای کیش” •    شماره مناقصه: ن/ع/۹۸/۲۰ •    نام مناقصه گزار: شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش •    نشانی مناقصه گزار:     دفتر مرکزی: جزیره کیش- میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع اداری