اطلاعیه های شهرسازی

اطلاعیه مهم در خصوص فعالیت مهندسان طراح و ناظر فعال در جزیره کیش

عمران کیش

دوره‌های الزامی جهت کلیه مهندسان طراح و ناظر اعم از حقیقی و حقوقی در رشته‌های معماری، عمران، تاسیسات برقی و مکانیکی   معاونت معماری و شهرسازی جهت ارتقای کیفیت خدمات مهندسی در جزیره زیبای کیش، چگونگی ارائه خدمات مهندسی و فرآیندهای آن را مورد تجدید نظر قرار داده است. لذا