عمران کیش

اطلاعیه مهم در خصوص فعالیت مهندسان طراح و ناظر فعال در جزیره کیش

دوره‌های الزامی جهت کلیه مهندسان طراح و ناظر اعم از حقیقی و حقوقی در رشته‌های معماری، عمران، تاسیسات برقی و مکانیکی

 

معاونت معماری و شهرسازی جهت ارتقای کیفیت خدمات مهندسی در جزیره زیبای کیش، چگونگی ارائه خدمات مهندسی و فرآیندهای آن را مورد تجدید نظر قرار داده است.
لذا بدینوسیله به اطلاع کلیه مهندسان طراح و ناظر اعم از حقیقی و حقوقی در رشته‌های معماری، عمران، تاسیسات برقی و مکانیکی می رساند که دوره‌های ذیل  برای تخصیص ظرفیت اشتغال بکار مهندسی الزامی بوده و اشخاص حقیقی و مدیران عامل اشخاص حقوقی دارنده پروانه اشتغال بکار مهندسی برای فعالیت حرفه‌ای در جزیره زیبای کیش موظف به حضور مطابق برنامه زمان بندی تعیین شده هستند.

**فعالیت مهندسان طراح و ناظردر جزیره زیبای کیش منوط به گذراندن ۳ دوره آموزشی( ۲ دوره الزامی ۱ دوره اختیاری) است.

منبع:  معاونت معماری وشهرسازی کیش

 

ردیف

نام دوره

زمان برگزاری

ملاحظات

۱

قوانین و مقررات ساخت

نیمه دوم مرداد ماه ۱۳۹۸

دوره الزامی

۲

وظایف و مسئولیت های مهندسان-سطح اول

نیمه دوم شهریور ماه ۱۳۹۸

دوره الزامی

۳

قراردادها،انواع و نکات با اهمیت آنها-سطح اول

نیمه اول آبان ماه ۱۳۹۸

دوره اختیاری

۴

بیمه و اهمیت آن

نیمه اول آذر ماه ۱۳۹۸

دوره اختیاری

۵

ایمنی کار در عملیات ساختمانی-سطح اول

نیمه دوم بهمن ماه ۱۳۹۸

دوره اختیاری

 

    نظرتان را بنویسید